Mats Hellström

Rådgivare, Region Mitt
E-postadress mats.hellstrom@teknikforetagen.se
Avdelning Regional Medlemsservice
Telefonnummer 08-782 08 97