Jan Skogum

Rådgivare, Region Väst
E-postadress jan.skogum@teknikforetagen.se
Avdelning Regional Medlemsservice
Telefonnummer 031-629444