Elin Steinberg

Vikarie för Linnéa Ahlén
E-postadress elin.steinberg@tebab.com
Avdelning Teknikföretagens Branschgrupper
Telefonnummer 08-782 08 61 (fr o m 15/12 2017)